Innstillinger for cookies

Nødvendige cookies

Du kan stille inn nettleseren din slik at cookies blir blokkert, ellers blir du informert om cookies. Imidlertid kan tjenesten vår ikke brukes uten at de nødvendige cookies er tillatt, da funksjoner som å lagre innstillinger for databeskyttelse eller logge på som medlem ikke vil fungere uten tilsvarende lagring av informasjon. Cookie policy

Markedsføringscookies

Disse cookies brukes til å tilpasse og gjøre reklame mer relevant for deg og dine interesser. I tillegg kan vi og våre annonseringspartnere bruke cookies for å få informasjon om din interaksjon med annonseringsinnhold. Annonser som du ser på internett kan dermed skreddersys etter din smak, slik at du ser annonser basert på dine interesser og at den samme annonsen ikke vises igjen og igjen. Det gjør det også mulig for oss og våre annonseringspartnere å optimalisere annonseresultatene, for eksempel å forstå hvor mange som klikket på en bestemt annonse. Cookies kan brukes av våre partnere, for å kombinere informasjonen din med informasjon fra andre kilder og opprette en profil for dine interesser - dette gjør at du ser mer relevante annonser på andre nettsteder du bruker. Hvis du velger å ikke tillate disse cookies, kan annonsene som vises, være mindre relevante for dine interesser. Cookie policy

Analytiske cookies

Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi telle besøkende og analysere bruken av tilbudet vårt. Vi bruker dette for kontinuerlig å forbedre kvaliteten på sidene våre og dermed gi en bedre brukeropplevelse. De hjelper oss med å kontinuerlig analysere bruken av tilbudet vårt og bedre forstå bruken av individuelle funksjoner og innhold. Dette gjør at vi kan identifisere populært innhold og funksjoner bedre og raskere, og å optimalisere dem for brukerne på en foretrukket måte. Dette hjelper oss også med å optimalisere innholdet som passer best for deres interesser. Cookie Policy

Akseptere valget
Vilkår og betingelser

§ 1 Omfang

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser regulerer kontraktsforholdet mellom dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland (heretter "DATEYARD") som leverandør av nettsiden knullenett.com og personene som er registrert på knullenett.com (heretter "Bruker"). Det er alltid den gyldige versjonen av kontrakten på det tidspunktet da den ble inngått som er relevant. Kontraktspråket er tysk.

(2) Bestemmelser som avviker fra disse vilkårene og betingelsene, spesielt brukervilkår og betingelser, vil kun bli en effektiv del av kontraktsforholdet når DATEYARD har bekreftet skriftlig deres gyldighet. Dette gjelder også for sideavtaler som fremmes av ansatte i DATEYARD.

(3) DATEYARD forbeholder seg retten til enhver tid å endre sine generelle vilkår og betingelser uten å oppgi begrunnelse. Dersom de benytter seg av denne retten, vil brukerne få tilgang til de nye generelle vilkårene og betingelsene via e-post minst to uker før de trer i kraft. Dersom brukeren ikke avviser gyldigheten av disse nye generelle vilkårene og betingelsene, anses de endrede vilkårene som akseptert. DATEYARD har rett til å si opp kontraktsforholdet med brukeren uten forvarsel dersom brukeren benytter seg av innsigelsesretten sin. I tilfelle av en endring i de generelle vilkårene og betingelsene vil imidlertid DATEYARD igjen varsle brukeren om denne muligheten for en oppsigelse med øyeblikkelig virkning ved utsendelse av de nye vilkårene.

§ 2 Omfang av ytelser

(1) DATEYARD og knullenett.com driver en kommunikasjonsplattform som blant annet gir brukeren muligheten å presentere seg selv på nettet for å finne potensielle interessenter for partnerskap, vennskap, one-night-stands.

(2) Brukeren gjøres uttrykkelig oppmerksom på at hensikten med knullenett.com er å presentere seg selv og å se på profiler av andre registrerte medlemmer. Ved å registrere seg samtykker brukeren dermed i at DATEYARD deler de opplysningene som brukeren har oppgitt på brukerprofilen sin med tredjeparter. Brukeren gjøres i tillegg oppmerksom på at knullenett.com inneholder et såkalt matchsystem. Brukernes profiler sammenlignes herved med andre brukerprofiler, noe som resulterer i uttalelser om kompatibiliteten til de enkelte brukerne. knullenett.com oppretter så partnerforslag og tilpassede søkelister basert på matchende brukerprofiler.

(3) DATEYARD tilbyr bruk av nettsiden knullenett.com enten som gratismedlem eller som betalende premium-medlem. Gratis medlemskap gir brukeren begrenset funksjonalitet. Brukeren har imidlertid til enhver tid muligheten til å endre sitt medlemskap fra gratis til den kostnadsbelagte premium-tjenesten for å kunne benytte seg av premium-funksjonaliteten (avansert søkefunksjon, opprette og svare på meldinger).

§ 3 Kontraktspartner

(1) DATEYARD inngår kontrakter utelukkende med personer over 18 år med full rettslig handleevne.

(2) Ved å akseptere disse generelle vilkårene og betingelsene bekrefter brukeren at han/hun er myndig.

§ 4 Kontraktsinngåelse

(1) Det er kun mulig å bruke tjenestene til knullenett.com etter at brukeren har registrert seg og i det minste oppgitt e-postadressen sin. Brukeren vil få en e-post fra DATEYARD som bekrefter mottak av hans eller hennes opplysninger og opprettelse av brukerkonto, og inkluderer en link som gir eieren av e-postadressen tilgang til brukerkontoen. Ved å registrere e-postadressen får brukeren umiddelbar tilgang til gratistjenestene.

(2) Dersom kunden ønsker å benytte seg av de kostnadsbelagte tjenestene til knullenett.com, må brukeren gå på brukerkontoen sin og velge pakken med den ønskede varigheten samt ønsket betalingsmåte, og ved å klikke på bestillingsknappen sender brukeren et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for de kostnadsbelagte tjenestene. DATEYARD erklærer ved en bekreftelse via e-post at dette tilbudet aksepteres og bekrefter kontraktsinngåelse.

§ 5 Priser

(1) Opprettelse av profil og basisversjonen av søkefunksjonen på knullenett.com er i utgangspunktet gratis.

(2) Ved registrering for en betalbar tjeneste påløper det kostnader i samsvar med det som oppgis ved bestilling, avhengig av hvilken pakke brukeren ønsker.

§ 6 Kontraktens varighet og oppsigelsesfrist / kansellering

(1) Den som bruker gratistjenesten, er ikke bundet til noen faste kontraktsperioder. Han eller hun kan når som helst melde seg ut av systemet ved å slette profilen sin.

(2) Den som bruker premium-tjenesten, har rett til å si opp kontrakten med en frist på 14 dager før utløpet av medlemskapet. Dersom brukeren ikke sier opp kontrakten innen den nevnte fristen, vil den fornyes i henhold til den tidligere utvalgte pakken.

(3) Oppsigelsen av kontraktsforholdet er kun virksom dersom den erklæres tydelig og skriftlig (f.eks. per faks til +41 (0) 41 508 70 64). For å kunne identifisere kunden på en entydig måte og for å beskytte mot misbruk, er det absolutt nødvendig at kunden i oppsigelsesbrevet skriver slik at det er lett lesbart (BLOKKBOKSTAVER), og i det minste oppgir sitt fullstendige navn, datingsiden som han/hun bruker, den registrerte e-postadressen og brukernavnet sitt. For å gjøre det enkelt finner du her oppsigelsesskjemaet til å skrive ut.

(4) Dersom brukeren har inngått en kontrakt med varighet på mindre enn 30 dager, avviker reglene fra det ovennevnte i avsnitt 2, og brukeren har rett til å si opp kontrakten til enhver tid.

§ 7 Betalingsbetingelser / forfall

(1) DATEYARD gir brukeren mange muligheter til å betale påløpte kostnader til DATEYARD. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, betaling med kredittkort eller avtalegiro. Ved å registrere sine bank- eller kredittkortdetaljer gir brukeren DATEYARD autorisasjon for direkte belastning ved avtalegiro eller belastning av kredittkortet.

(2) Dersom brukeren er forsinket med betalingen sin eller det foreligger andre betalingshindringer, forbeholder DATEYARD seg rette til å belaste beløpet i delbetalinger på det valgte betalingsmiddelet. Brukeren gir DATEYARD med dette som formål også en trekkfullmakt for trekk av delbetalingene.

(3) Betalinger forfaller ved kontraktsinngåelse.

§ 8 Retur av direkte belastning / forsinket betaling og purregebyr

(1) Dersom brukeren kansellerer avtalegiro, må han eller hun erstatte de høyere utgiftene som påløper for DATEYARD. Andre kostnader som brukeren er ansvarlig for, spesielt behandlingsgebyr ved f.eks. retur av direkte belastning eller andre kostnader som påløper pga. manglende dekning på kontoen, må erstattes av brukeren. Påløpte kostnader for DATEYARD som må erstattes av brukeren, fremgår av følgende prisliste:

(a) Gebyr ved retur av direkte belastning: 12,50 €

(b) Gebyr når betaling per kredittkort stoppes: 35,00 €

(c) Purregebyr per purrenivå: 2,50 €

Brukeren forbeholdes i hvert tilfelle retten til å påvise lavere kostnader.

(2) Fakturaen regnes for å være forsinket når brukeren ikke har betalt den trass i forfall og purring fra DATEYARD. Ved forsinket betaling påfaller det renter av forfalte beløp, fordringen blir overlevert til et inkassobyrå, og for behandlingen kreves et gebyr på 4,50 EUR. Gjeldshaver må i tillegg betale kostnadene til inkassobyrået.

§ 9 Brukerens plikter

(1) Enhver bruker er alene ansvarlig for opplysningene som han eller hun gir om seg selv.

(2) Han/hun sørger for at de opplysningene som er oppgitt på brukerprofilen, er korrekte og beskriver ham/henne personlig.

(3) Enhver bruker er forpliktet til å behandle e-poster eller andre opplysninger som han/hun mottar fra brukere i forbindelse med bruk av knullenett.com på en fortrolig måte og til ikke å gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter uten forhåndssamtykke. Det samme gjelder deling av telefon- eller faksnumre, bosteds- og e-postadresser og/eller URL av andre brukere. Det er også forbudt å dele opplysninger fra tredjeparter.

(4) I tillegg er brukeren forpliktet til å bruke tjenestene av knullenett.com i samsvar med gjeldende lovverk. Kunden forplikter seg spesielt til ikke å

spre krenkende, støtende eller pornografisk materiale eller opplysninger om slikt materiale;

spre bilder eller innhold som er umoralsk, uanstendig, skadelig for mindreårige eller venstre-/høyreradikalt;

bruke tjenestene våre til å true, plage eller krenke andres rettigheter (inkludert moralske rettigheter);

love bort eller kreve penger eller andre økonomiske godtgjørelser;

bruke tjenestene på en slik måte at tilgjengeligheten av de tilbudte tjenestene blir negativt påvirket for andre;

laste opp filer som inneholder virus og/eller programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett, bortsett fra hvis brukeren selv er innehaveren av opphavsretten eller har fått tillatelse av opphavsrettens innehaver til å bruke dem;

fange opp e-poster eller prøve å gjøre dette;

sende ut massemeldinger;

§ 10 Forbud mot kommersiell bruk

(1) DATEYARD tilbyr sine tjenester under knullenett.com kun til privat bruk.

(2) Det er forbudt å bruke nettsiden knullenett.com for å tilby enhver form for vare eller tjeneste ved å reklamere for dem eller henvise til et tilbud som er tilgjengelig et annet sted.

(3) Brukeren forsikrer at opplysninger som sendes til ham/henne av tredjeparter, ikke brukes til reklameformål.

§ 11 Konsekvenser ved pliktbrudd

(1) Ethvert brudd på de ovennevnte pliktene gir DATEYARD rett til en øyeblikkelig oppsigelse av kontrakten uten varsel og øyeblikkelig sperring av brukerens tilgang til databasen på knullenett.com. Dessuten kan et slikt brudd få sivil- eller eventuelt strafferettslige konsekvenser.

(2) DATEYARD har utover dette rett til å utestenge enkelte brukere fra sine tjenester, helt eller delvis, uten å oppgi begrunnelse. Dersom brukeren har benyttet seg av betalbare tjenester, vil han eller hun på tidspunktet for utestengingen motta en passende refusjon på beløp som har allerede blitt betalt og ikke blitt brukt.

§ 12 Ansvar

(1) DATEYARD overtar intet ansvar for innholdet i brukerprofilene. De har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av de opplysningene som utveksles mellom brukere eller som blir oppgitt av brukerne i deres profiler.

(2) DATEYARD overtar intet ansvar for riktigheten av de opprettede brukerprofilene i matchsystemet og deres evaluering når det gjelder kompatibilitet med andre brukere. DATEYARD har kun ansvaret for kontaktformidlingen, ikke om kontakten var vellykket.

(3) Dessuten er DATEYARD ikke ansvarlig for økonomiske eller andre ikke-fysiske skader som kan bli knyttet til knullenett.com, bortsett fra når de har oppstått på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra DATEYARD.

(4) DATEYARD er spesielt ikke ansvarlig dersom en tredjeperson på ulovlig vis får tilgang til brukernes personopplysninger (som f.eks. hvis «hackere» på ulovlig vis skaffer seg tilgang til databasen), bortsett fra når DATEYARD har muliggjort den ulovlige tilgangen til personopplysningene ved forsett eller grov uaktsomhet.

(5) DATEYARD er heller ikke ansvarlig for misbruk av data og opplysninger som brukeren gir til tredjeparter.

§ 13 Fritak

(1) DATEYARD blir ikke involvert i forholdet mellom brukerne.

(2) Brukeren fritar derfor DATEYARD fra ethvert ansvar og fra alle forpliktelser, utgifter og erstatningskrav som måtte oppstå for eksempel pga. skader i forbindelse med negativ omtale, fornærmelser eller krenking av personvern som har blitt forårsaket av andre brukere.

§ 14 Tekniske feil

(1) DATEYARD garanterer ikke kontinuerlig tilgjengelighet av nettsiden eller dens teknisk funksjonalitet.

(2) DATEYARD tar spesielt ikke ansvar for tekniske feil som påvirker kvaliteten på tilgangen til knullenett.com som oppstår pga. force majeure eller hendelser som ikke forårsakes av DATEYARD.

§ 15 Tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR). Denne portalen finner du på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi gjør oppmerksom på at vi verken er juridisk forpliktet eller villige til å delta i tvisteløsningsforhandlinger eller forbrukervoldgiftsnemnd.